Ozařování konopí – prospívá nebo škodí?

Dub 21, 2023

Když slyšíte slovo „ozáření“, pravděpodobně se vám nevybaví zrovna zdravé věci. Víme, že vystavení záření může v určitých dávkách poškodit DNA v buňkách, způsobit rakovinu a dokonce člověka i zabít. Všichni jsme však denně vystavováni malým dávkám záření. Konopné pacienty pochopitelně znepokojuje ozařování léčiv z konopí, které se běžně používá ke splnění přísných bezpečnostních norem EU-GMP týkajících se mikrobiální kontaminace.

Ozařováním se rozumí vystavení záření (např. rentgenovému) nebo aplikace záření (např. rentgenového nebo gama záření) pro léčebné účely nebo pro sterilizaci (např. potravin).

Proč ozařovat konopí

Konopí jako rostlinný produkt není přirozeně sterilní. Mikroby a spory budou nevyhnutelně přítomny na každém květu, jenž obsahuje účinné látky. Pro většinu uživatelů to není až takový problém – pokud kouří nebo inhalují výpary, spousta potenciálních škodlivin se zahřátím stejně zlikviduje, a i kdyby ne, imunitní systém je pravděpodobně dostatečně silný na to, aby se ubránil.

Výrobce konopí musí splnit velice přísná kritéria maximální mikrobiologické kontaminace. Buď jich dosáhne precizním pěstitelským procesem a bude moci dodávat na trh neozářený produkt, nebo přistoupí k ozařování.

Pro některé chronicky nemocné nebo osoby s oslabenou imunitou by vdechnutí potenciálně škodlivých spor mohlo mít fatální následky. Předpokládá se, že proces ozařování zničí všechny mikroby, čímž dojde k dekontaminaci sušiny a prodloužení její trvanlivosti.

Možná nebezpečí spojená s užíváním kontaminovaného konopí jsou ve vědecké literatuře dobře zdokumentovaná (2008, 2010, 2015).

Spóry rodu Aspergillus představují pro pacienty s konopím jedno z největších rizik, které na rozdíl od samotného konopí může způsobit i značné zdravotní komplikace. Jedná se zároveň o velký problém u pacientů, kteří jsou nuceni kupovat konopí na neregulovaném, nelegálním trhu.

Jiná studie ukazuje, že gama záření je účinné při redukci Aspergillus flavus a aflatoxinů (jedovatých karcinogenů a mutagenů, které produkují některé plísně, zejména druhy rodu Aspergillus). Tato studie ukazuje maximální míru degradace 83,36 % (při dávce 6 grayů – kGy).

Je to bezpečné?

Velké množství lidských potravin je ozařováno ze stejného důvodu jako konopí, a to již od 50. let 20. století. Gama záření, které se běžně používá k dekontaminaci potravin a je jedinou schválenou sterilizační metodou pro léčiva z konopí například v Česku, Nizozemsku nebo Kanadě, se rozkládá během několika sekund.

Samozřejmě to ovšem není jen otázka bezpečnosti požití (nebo vdechnutí) ozářeného produktu, která trápí velké množství pacientů s konopím. Jde o to, jaký vliv může mít tento proces na složení květů – tedy na kanabinoidy, terpeny a flavonoidy – potažmo na celkové léčebné účinky.

Vliv sterilizace na účinek léčiva

Pacienti, kteří vyzkoušeli ozářené konopí, často poukazují na nekvalitní chuť, vůni a suchý vzhled produktu, což naznačuje škodlivý vliv sterilizace na obsah vody a terpenů v sušině. Terpeny jsou aromatické sloučenin, které mohou mít samy o sobě terapeutickou hodnotu, ale jsou v květech konopí přítomny v poměrně malém množství ve srovnání s hlavními kanabinoidy.

Jediná recenzovaná práce, která prokazuje vliv záření na konopné květy, potvrzuje domněnky pacientů o snížení obsahů. Ovšem pouze v množství, které by pravděpodobně nemělo mít žádný vliv na léčebné účinky.

Výzkumníci hodnotili obsah kanabinoidů, terpenů a vody v konopné sušině před ozařováním a po něm. Výsledky ukázaly měřitelný vliv na terpeny, který se obecně pohyboval mezi 10 a 20 %, ale u některých složek až 38 %. Ačkoli se to může zdát hodně, je to ve skutečnosti srovnatelné s účinkem, který mělo krátkodobé skladování v papírovém sáčku na vzorky konopí ve studii provedené v roce 1996. Bylo také prokázáno, že v důsledku ozáření se snížil obsah vody, zatímco obsah CBD a THC zůstal stejný.

Jiná studie z roku 2020, kterou provedli vědci bez vazby na konopný průmysl, však zjistila, že hladina THC se v důsledku ozařování zvyšuje. Přinesla také důkaz, že ozařování gama paprsky vyvolalo rozklad a detoxikaci fenolové sloučeniny 2-nitrofenolu (2-NP) za vzniku několika těkavých produktů.

Výzkum vlivu ozařování na minoritní kanabinoidy zatím zcela chybí.

Je pro mě ozářené konopí vhodné?

Vzhledem k tomu, jak nebezpečná může být pro některé pacienty kontaminace mikroby, je zřejmé, že je zapotřebí nějakého procesu, který zajistí jednoznačnou bezpečnost léčivých přípravků z konopí určených pro přímou konzumaci jako jsoulimity možné mikrobiologické kontaminace konopí pro lékařské účely definované v Pharmacopoeia Eur. Zda je ozařování tou nejlepší volbou k jejich dosažení, je jiná otázka. Navíc prokazatelně existují pacienti, kteří kvůli účinkům inhalace, chuti a vůni preferují neozařované konopí.

*Výše uvedený text byl napsán nezávislým přispěvatelem a neodráží oficiální názory společnosti Motagon ani pokyny k použití produktů společnosti Motagon.

Author