TÝM MOTAGON SE ZÚČASTNIL KONFERENCE “KONOPÍ A VĚDA”

Dub 28, 2023

Konference, která se konala tuto týden, se zaměřila na různé aspekty konopí a jeho využití v medicíně, průmyslu a potravinářství. Konference byla velmi úspěšná a přilákala mnoho odborníků z různých oblastí.

Konference “Konopí a věda” se v roce 2023 konala 28. dubna 2023 na Hvězdárně a planetáriu v Brně. Konferenci organizovali MVDr. Ing. Václav Trojan a MUDr. Radovan Hřib, tahouny českého výzkumu a léčby. Na konferenci vystoupili různí řečníci z různých institucí a firem z Česka a celého světa, včetně Izraele, Rakouska, USA, Velké Británie, Polska a Turecka.

Měli jsme možnost slyšet přednášky na důležité téma týkající se konopí, jako je farmakologie a klinická psychofarmakologie, a navrhované regulace konopného trhu v České republice. Další témata zahrnovala antibakteriální účinky léčebného konopí a personalizované přípravky pro dermatologické aplikace.

Dva řečníci zvláště zaujali pozornost publika, z nichž jeden byl profesor Lumír Hanuš. Je to přední výzkumník v oblasti konopí a endokanabinoidního výzkumu a udělal mnoho významných objevů, včetně izolace a charakterizace THC. Publikoval více než 100 vědeckých prací a je profesorem na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Na druhé straně Jindřich Vobořil, národní koordinátor pro drogovou politiku v České republice, hovořil o regulaci konopného trhu v České republice.

Tým Motagon se účastnil společně s partnery z Medisonal, kteří představili vzdělávací platformu přizpůsobenou českým guidelines a slouží ke vzdělávání zdravotníků v oblasti léčebného konopí.

Konference “Konopí a věda” opět ukázala, že konopí má velký potenciál v mnoha různých oblastech a je důležité podporovat výzkum a vývoj nových technologií a postupů, které umožní jeho účinné využití. Také ukázala, že je důležité zajistit kvalitu a bezpečnost konopných produktů.

S pozdravem,
Tým Motagon s.r.o.

Author